เกี่ยวกับคณะ

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ.2539 แยกการบริหารทั้งหมดจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการรวมภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดรูปแบบระบบวิธีบริหารเป็นแบบไม่มีภาควิชาปัจจุบันคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม ได้ยกฐานะเป็นคณะโดยได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction